Your specialist:
Спектър на сигурносттаа
Системи за комплексна охрана на сгради
Интегрирани системи за сигурност

»»Ті
2

»»Ті
04 MB24 интегриран панел
за сигурност
08 MB48интегриранпанел
MB48 интегриран панел
за сигурност
12 MB100интегриранпанел
MB100 интегриран панел
за сигурност
16 МB256plusинтегриранпанел
МB256 plus интегриран панел
за сигурност
20 Преглед на ключовите функции
21 ПрегледнаBUS-1устройства
Преглед на BUS-1 устройства
23 ПрегледнаBUS-2устройства
Преглед на BUS-2 устройства
Силата на иновацията в системите
за сигурност
3
Една от най-горещите днешни теми -тази за сигурността, с екстремно
нарастващи изисквания за защита, заема основно място в последните
години. В момента сигурността е свързана с почти всички ситуации
от ежедневието, особено в търговския сектор. Без оглед на типа на
бизнеса-независимо дали са складове или обширни офис комплекси,
кражбите с взлом могат да доведат до големи загуби, а дори и до
финансови провали.
Изискванията за модерни сигнално-охранителни системи за сигурност
са толкова разнообразни, колкото и самите обекти изискващи защита.
Eфективността при защита, полезността и оперативната надеждност, както
и компактността стоят в основата на висококачествените и ефективни
системи за сигурност. Гаранцията на всеки един от тези елементи е наша
основна цел.Като лидер на пазара, ние работим с внимателно подбрани
партньори за постигане на тези цели. Ние осигуряваме партньори с
дългогодишен опит в инсталирането, поддържащи добро качество и със
съответната квалификация, за да ви съдействат при решаване на всички
Ваши въпроси, свързани със сигурността.
Ние ви го гарантираме.
Съдържание
Интегрирани системи за сигурност

»»Ті
MB24 интегриран панел за сигурност:
Един контролен панел с много функции
Bedienteil und Einbruchmelderzentrale
MB24 интегриран панел за сигурност
Подходящ за използване в частния и търговския сектор,
MB24 отговаря на най-високите изисквания дори в
търсенето на системи за сигурност за банки, бижутерии и
др. Панелът многократно превъзхожда конвенционалните
сигнално охранителни системи. Ако е необходимо, той
може да се използва за осигуряване на други функции,
включващи пожароизвестяване и детекция за наводнение.
MB24 би могъл да ви помогне за оптимизация на
климатичната инсталация с цел намаляване на разхода
или мониторинг. Неговите свойства поддържат одталечен
контрол на достъп, правещ го особено ефективен в
търговските обекти. Входовете и изходите могат да бъдат
автоматично отваряни и затваряни за точно определен
период от време, използвайки специализирани функции.
Преди всичко MB24 е бърз и лесен за инсталация, което
не предполага прекъсване на вашият натоварен график.
След приключване на професионалната инсталация
вие ще получите ясни инструкции по експлоатация с
контролния панел.
VdS клас на одобрение C, VdS No.: G103013 (EMT)
VdS клас на одобрение C, VdS No.: Z105003 (ZKA)
Die MB24 bietet nicht nur diese Standardkomponenten, sondern
ermoglicht auch die Integration verschiedenster Zuatzfunktionen.
Оптично-димен
детектор S-3000
Вътрешно
звуково
алармено
устройство
Вътрешно
оптично алармено
устройство
Свързващ модул за
2 детекторни групи
контактен
датчик
Магнитни
контакти
MB24
BUS-1
BUS-2
Viewguard
детектори за
движение
LED
клавиатура
Контролер
за врати
IDENT-KEY
безконтактен
четец
контактен
датчик
Магнитни
контакти
SLIM-LOCK
Наред с осъществяване на стандартните функции, MB24
има възможност за интегриране на широка гама от
допълнителни функции.
View
Характеристики:
• 63 BUS-1 устройства и 64 BUS-2 устройства могат да
бъдат стандартно свързани
• До 2 главни зони/7 под-зони могат да бъдат дефинирани
• 24 имена на детекторни групи, с до 40 символа
• 1 до 16 детекторни групи (може да се програмират
по желание)
• 8 конвенционални известителни линии
• Възможност за програмиране чувствителността на
детекторните групи
• Самонастройващи се групи
• Програмируеми входове и изходи
• 255 имена на входове, с до 40 символа
• 1 до 8 външни устройства за вземане под охрана
• До 16 клавиатури BUS-2
• 16 потребителски кода
• 32 IDENT-KEY идентификационни носителя
• 32 текста за идентификационни носители, всеки с
големина до 40 символа
• Памет за съхраняване на 22,000 събития
• Селективно стандартно програмиране
• 32 програмируеми времеви зони
• 10 програмируеми линка
• 20 макроса за специални функции
• Интегрирана сирена и блиц лампа
4
PIR детектор
SCM 2000
Външно
звуково-оптично
алармено
устройство
LCD
клавиатура

»»Ті
F
G
A
C
D
B
E
Клавиатура за MB24
Лесната за използване клавиатура
с групово-общи функции осигурява
ясен преглед на състоянието на
индивидуалните сектори за охрана.
LCD версията също дава възможност
за комплексно опериране и основни
програмиращи процедури. Също
така предлага ясен текстови дисплей
за всички резултати. Графичната
клавиатура e лесна и удобна за
използване.
Външни алармени устройства
В допълнение на безшумните
алармени функции (изпращане
на информация към станция
за мониторинг през алармена
предавателна система),
конвенционалните алармени
устройства са все още важен
елемент от системите за сигурност.
IDENT-KEY 3
Четците от серията IDENT-KEY 3
имат елегантен дизайн и осигуряват
функционалност както за
осъществяване на контрол на
достъп, така и за взeмане на зони
под охрана Предлагат се специални
версии за интегриране в интерком
системите Siedle.
Вътрешни звуко-оптични
алармени устройства.
Ние проектираме нашите вътрешни
алармено-сигнални устройства,
осигурявайки благонадеждно
използване и атрактивен външен
вид. Те са особено подходящи за
индикация състоянието на системата
и осигуряват вътрешно известяване,
като се използва BUS-1 или версия на
аларменото устройство за директно
свързване.
MB24:
системни компоненти
5
F

»»Ті
B
F
D
E
F
C
A
D
F
E
E
F
F
H
G
MB24
6
H
G
IDENTLOC
Прозорците и стъклените фасади
изкушават нарушителите. Цифрови
детектори за счупване на стъкло
и отворени контакти провеждат
безжични сигнали между прозореца
и рамката, осигурявайки ефективна
защита.
Отопление, спринклери
и други технически устройства в
сградата могат да се контролират
лесно от MB24 чрез така наречените
превключващи модули. Това
прави възможно активирането и
деактивирането на специфични
устройства в определено време.
Външни детектори
са подобни на контактите за врати и
прозорци. Съответните устройства
като външните детектори за движение
или периметровата охрана на
обекта са свързани към MB24 чрез
конвенционални известителни линии
или BUS входен модул.
F

»»Ті
MB24: Област на приложение
Офиси
Еднофамилни къщи
Магазини
Жилищни сгради, малки и средно-големи магазини, бижутерии, офиси, банки, малки цехове и работилници.
7

»»Ті
DS 7700
ISDN/IP
мрежи
MB48 интегриран панел за сигурност:
сигурността на бъдещето
MB48: малък по размер – големи възможности
Благонадеждният и гъвкав интегриран панел за
сигурност MB48 е идеално приложим към средни по
големина системи за сигурност. Бихте могли да го
приспособите към своите индивидуални изисквания,
а също така може да се програмира по желание с
използване на LCD клавиатура или компютър чрез
WINFEM софтуер. Определени области от охранявания
обект могат да се направят достъпни чрез функцията за
интегриран контрол на достъпa.
В резултат на мрежовата функционалност посредством
IGIS loop карта и много други допълнителни свойства,
MB48 е една мултифункционална система за обекти със
средна големина. Неговото хардуерно изпълнение го
прави идеален за бъдещо надграждане. MB48 е солидна
инвестиция за в бъдеще.
VdS клас на одобрение C, VdS No.: G105094 (EMT)
VdS клас на одобрение C, VdS No.: Z105011 (ZKA)
Има възможност за интегриране на радио компоненти
към системата МВ48 (хибридно решение)
Външно
звуково-
оптично
алармено
устройство)
Свързващ модул за
2 детекторни групи
Оптично-димен
детектор S-3000
Viewguard
детектори за
движение
IDENT-KEYБезконтактен
четец
Паник
Бутон
Детектор за
счупване на
стъкло
MB48
LCD
клавиатура
Контролер
за врати
контактен
детектор
Магнитни
контакти
SLIM-LOCK
LED
клавиатура
дв
д
Характеристики:
• 63 BUS-1 устройства и 64 BUS-2 устройства могат да
бъдат стандартно свързани
• Модулно разширение
• До 4 главни зони/15 под-зони могат да бъдат дефинирани
• 1 до 48 детекторни групи (могат да бъдат програмирани
по желание)
• Самонастройващи се детекторни групи
• 48 имена на детекторна група
• Възможност за програмиране чувствителността на
детекторните групи
• Програмируеми входове и изходи
• 255 имена на входове
• 1 до 16 външни устройства за вземане под охрана
• До 16 клавиатури на BUS-2
• 32 потребителски кода
• 128 IDENT-KEY информационни носители
• Памет за съхраняване на 22,000 събития
• Алармена памет за 10 събития на зона
• Селективно стандартно програмиране възможно при
специфични програмни елементи
• Интегрирана сирена и блиц лампа
• 8 конвенционални известителни линии, 4 от които могат да
бъдат ресетирани
• 1 заключваща блок връзка
• Мрежова функционалност посредством интегрирането
на IGIS LOOP платка
8
BUS-2 loop
BUS-1
PIR детектор
SCM 2000
мен
Централна станция за
управление

»»Ті
A
C
D
B
C
E
E
C
Клавиатура за MB48
Всички операционни и основни
програмируеми функции могат да
се извършат чрез използване на
LCD клавиатура. Потребителският
интерфейс дава бърз достъп до
основното меню на системата.
IDENT-KEY 3
Мултифункционалните IDENT-KEY
3 устройства за вземане под охрана
комбинират изключителна сигурност
с невероятна леснота за боравене.
Системата им за плаващ код осигурява
максимална сигурност в трансфера
на данни. Ергономичната клавиатура
дава възможност за изпълнение на
различни контролни функции директно
от безконтактния четец.
Детектори за движение Viewguard
(DUAL и PIR)
Детекторът открива движение чрез
използване на пасивна инфраред
или DUAL технология. Налични са
версии за VdS клас В и С както за
конвенционалното свързване към
детекторна група, така и адресируем
вариант за BUS-2.
Оптично-димен детектор S-3000
Интегрирането на оптично-димни
детектори в адресируемата
линия BUS-1 на панела е важна
характеристика за всяка сигнално-
охранителна система, гледаща с
перспектива в бъдещето. Модерният
контролен панел дава възможност
за отчитане на сигнала, изпратен
от автоматичния детектор, което
осигурява извънредна сигурност.
MB48:
системни компоненти
9

»»Ті
D
C
D
E
D
B
F
C
A
C
C
F
B
Устройства за блокиране на
врати
Използват се за да се избегне
фалшива аларма. Вратите, които
водят към защитените зони на
системата не могат да бъдат
отворени, когато съответната
област е под охрана.
Външни звукови алармени
устройства
Втората сирена в системата за
сигурност затруднява максимално
проникването, като скритата й
инсталация я прави неоткриваема
за нарушителите.
MB48
10

»»Ті
MB48: Област на приложение
Театри
Резиденции
Супермаркети
Средно-големи складове, супермаркети, театри и различни бизнес центрове.
11

»»Ті
MB100 интегриран панел за сигурност:
сигурен, с гъвкави опции за разширение
Достъпен и добре организиран— MB100
MB100 е характерен с изключителната си приспособимост
към охранявания обект. Неговата BUS технология, или
възможността за комуникация между контролните елементи
и компоненти позволява същите опции, които предлагат
индивидуалните системи за охрана. Има няколко начина
за интегриране на ранно пожароизвестяване или други
подобни функции за контрол на сгради; 512 IDENT-KEY
идентификационни носителя могат да се използват за
контрола на достъп до значителен брой врати.
Лесен за използване, MB100 гарантира всеобхватен,
отдалечен контрол на достъп. Функциите за отдалечена
поддръжка и диагностика свеждат разходите на
системата до минимум. В резултат на това мрежовият
MB100 е идеално приложим за средни и голямо-машабни
системи за сигурност. При необходимост могат да
бъдат прегледани дистанционно последните данни и
състоянието на системата, а също така и предоставя
възможност за пълна дистанционна поддръжка.
VdS клас на одобрение C, VdS No.: G193040 (EMT)
VdS клас на одобрение C, VdS No.: Z105002 (ZKA)
Също както останалите контролни панели, MB100 има
възможност за свързване към централна станция за
мониторинг.
Характеристики:
• 63 BUS-1 и 64 BUS-2 устройства могат да се свържат в
основната конфигурация
• До 16 главни зони/възможност за дефиниция на 63 под-зони
• 512 програмируеми детекторни групи
• 8 конвенционални известителни линии
• 1 заключваща блок връзка
• Възможност за свързване на 567 BUS-1/512 BUS-2
устройства
• Възможност за повикване на Полиция
• Опция: вграден принтер
• Текстови дисплей, осигуряващ информация за потребителите
• 5 нива на упълномощаване
• IGIS loop съвместими с мрежовия контролен панел
• 64 програмируеми устройства за вземане под охрана
• 128 кода на оторизиране
• Брой ID за управление на програмиране на функции
• Максимум 56 детекторни групи с хардуерна технология или
максимум 512 детекторни групи BUS-1 и BUS-2 устройства
• Самонастройващи се детекторни групи
• Контролер за врати
• Автоматично алармиране за интервала на поддръжка на
системата
• Възможен upgrade на предавателните устройства
12
ISDN/ IP
мрежа
Външно
звуково-оптично
алармено
устройство
Свързващ модул за
2 детекторни групи
Оптично-димен
детектор S-3000
Viewguard
детектори за
движение
IDENT-KEY
Безконтактен
четец
Паник
Бутон
Детектор за
счупване на
стъкло
MB100
Контролер
за врати
контактен
детектор
Магнитни
контакти
SLIM-LOCK
LED клавиатура
DS 7700
BUS-2 loop
BUS-1
PIR детектор
SCM 2000
Централна станция за
управление

»»Ті
A
C
D
B
E
E
E
E
IDENT - KEY четци
MB100 дава възможност за
интегриране на най-новата генерация
елементи за контрол за достъп.
IK 3 модулът за управление може
да бъде използван за вземане на
системата под охрана, както и за
освобождаване от охрана. Освен
това, клавиатурата може да се
използва за извършването на общо
100 програмируеми функции.
Паник бутон
Директно и дискретно уведомява
органите за намеса при спешен
случай, като се инсталира на
лесно достъпни места. С цел
избягване на умишленото му
изваждане от действие, бутонът има
антисаботажен контакт.
Сеизмичен детектор
Осигурява наблюдение на конкретни
обекти като метални и бронирани
сейфове или бетонни стени. Той
регистрира механични трептения
като вибрации, които превръща в
електрически сигнали и сигнализира
алармено събитие ако е необходимо.
Индикаторно и управляващо
табло Comfort Touch Colour
Съвременното индикаторно и
управляващо табло и контролният
панел са съвместими с MB серията.
MB100:
системни компоненти
13

»»Ті
E
E
D
A
C
B
E
E
E
Viewguard
Съществуващата система може
да бъде лесно разширена чрез
използването на Viewguard детектори
за движение. Viewguard DUAL
детекторите и PIR системата са
съвместими с BUS-2 технологията
или конвенционалното свързване.
Предаване на аларми
Сигнализирането се извършва по
различен начин в зависимост от
големината и важността на обекта,
като включва радио оповестяване
и SMS съобщение.
MB100
Централна
станция за
управление
Наблюдавани
сгради
Наблюдава
14
GSM/GPRS
ISDN
IP мрежа

»»Ті
MB100: Област на приложение
Търговски центрове
Бижутерски магазини
Галерии
Банки, гаражи, електронна търговия, средно големи цехове и бизнес центрове, златарски магазини, магазини за сребро, бутици.
15

»»Ті
MB256 plus интегриран панел за
сигурност: за мащабна сигурност
Разширение на системите по доказани стандарти
MB256 plus е идеален избор за изпълнение при средни
и системи с високи рискови приоритети. Особено
препоръчителен за ситуации, при които големината
на обекта или броя на охраняваните зони превишават
капацитета на останалите системи за сигурност.
Като резултат от неговият модулен дизайн, MB256 plus
е една особено гъвкава система, която може да се
адаптира към почти всеки обект. С точната комбинация
от модули (до 32 общо), изпълнението на системата
има доказана ефективност. Общо 2,583 детектори
могат да бъдат свързани, 250 зони могат да бъдат
дефинирани, както и специална детекторна група, която
може да бъде дефинирана като пожароизвестителна.
MB256 plus изпълнява множество допълнителни
контролни функции, като тези за вътрешно заключване
на врати и система за управление на аварийни изходи.
MB256 plus—за мащабна сигурност.
VdS клас на одобрение C, VdS No.: G106037 (EMT)
MB256 plus може да бъде лесно интегриран в мрежа
чрез IGIS loop.
Свързващ модул за
2 детекторни групи
Оптично- димен
датчик S-3000
Контролен център
PC с WINMAG
управляващ
софтуер (По
местоположение
или отдалечен)
Безконтактен
четец IDENT-KEY
Паник
Бутон
Детектор за
счупване на
стъкло
MB256 plus
контактен
детектор
Магнитни
контакти
SLIM-LOCK
LED клавиатура
PIR детектор
SCM 2000
Характеристики:
• Възможност за дефиниране до 2 048 детекторни групи
включително 1 028 хардуерни детекторни групи
• Възможност за дефиниране на 250 главни зони
• Възможност за свързване на 2 583 BUS-1 устройства
• Възможност за свързване на 704 BUS-2 устройства, вкл.
максимума от 50 клавиатури
• Интеграция на IGIS loop и предаващите устройства
• 19” конфигурации с клавиатура
• Текстови дисплей,осигуряващ добра ориентация на
потребителя
• Модулен с разширение до макс. 32 модула
• Автоматично показване на интервала за поддръжка
• Памет за 4,000 събития
• Алармена памет—- за 20 събития на главна зона
• 1,000 IDENT-KEY информационни ключа; възможно
дефиниране до 250 макроса
• Типът на LCD клавиатурата и принтера зависят от
версията
• Програмиране с PC/Laptop през USB интерфейс и
софтуерен пакет за програмиране – WINFEM
• Актуализация на системния софтуер на панела през USB
Контролер
за врати
16
MB256 plus
IGIS loop
BUS-2
BUS-1
мен
ор
р
р
Viewguard
детектори за
движение

»»Ті
A
C
D
B
B
B
E
B
WINMAG
WINMAG Windows® е система
за управление, която служи за
отчитане и визуализация на рискови
ситуации на ниво на стандартизиран
потребителски интерфейс: влизане
с взлом, пожар, контрол на достъп,
видео наблюдение и система за
управление на аварийни изходи.
Viewguard
Серията от продукти Viewguard
обхваща широкоспектърна гама от
детектори за движение с впечатляващ
дизайн. Единствената разлика във
вида на PIR и DUAL детекторите за
движение с интегриран микровълнов
компонент е техния размер.
Оптично-димен детектор S-3000
Интегрирането на оптично-димни
детектори към BUS-1 системата на
охранителния контролен панел е важна
характеристика на всяка прогресивна
система за сигурност. Модерните
контролни панели за охрана отчитат
алармените сигнали, подадени от
автоматичните детектори, като по този
начин се осигурява по-голяма сигурност.
WINMAG Lite
WINMAG Lite системата за управление
и визуализация дава възможност за
свързване на сигнално-охранителния
панел с Honeywell Fusion DVR. Именно
чрез интегриране на охранителна и
видео технология, заедно с WINMAG
Lite, вашата пълна сигурност е
гарантирана.
MB256 plus:
системни компоненти
17

»»Ті
B
C
B
A
B
E
D
C
B
Fusion
Цифровият видео рекордер позволява
на потребителите голямо разнообразие
от възможности в областта на
видеонаблюдението. Мощната DVR
серия е идеален заместител на
аналоговите системи; лесно заменими
хард-дискове, предимства в операции на
търсене и отдалечено управление, което
прави Honeywell Fusion особено удобен
за използване.
MB256 plus
18

»»Ті
MB256 plus: Област на приложение
Летища
Банки
Музеи
Магазини за хардуер, летища, електрически централи, музеи, административни сгради.
19

»»Ті
Преглед на ключовите функции
Основни
параметри
MB24
MB48
MB100
Арт. №
VdS одобрения
Главни зони
Детекторни групи
Превключващи
устройства
Кодове за достъп
IDENT-KEY тагове
BUS-1 устройства
BUS-2 устройства
Памет за събития
Имена на детекторните
групи
Имена на входове
IDENT-KEY таг имена
Имена на зони
Времеви зони
Програмируеми връзки
Макроси
012830, 012831 (LCD),
012832 (LED)
G103013 (EMT), Клас C;
Z105003 (ZKA), Клас C
2
24
8
16
32
63
64
22,000
24 x 40 символи
255 x 40 символи
32 x 40 символи
8 x 40 символи
32
10
20
012911
G105094 (EMT), Клас C;
Z105011 (ZKA), Клас C
4
48
16
32
128
63, 127 Макс.
64, 128 Макс.
22,000
48 x 40 символи
255 x 40 символи
128 x 40 символи
16 x 40 символи
32
10
20
013201.10 cont.
G193040 (EMT), Клас C;
Z105002 (ZKA), Клас C
16
512
64
128
512
63, 567 Макс.
64, 512 Макс.
22,000
512 x 40 символи
1,000 x 40 символи
512 x 40 символи
64 x 40 символи
32
50
100
013222.10 ff.
G106037 (EMT), Клас C
250
2.048
250
750
1.000
63, 2,583 Макс.
64, 704 Макс.
4,000
2,048 x 40 символи
5,000 x 40 символи
1,000 x 40 символи
250 x 40 символи
100
4,000
250
20
MB256 plus

»»Ті
Арт. №
Описание
Илюстрация
Размери W x H x D в мм
Преглед на BUS-1 устройствата
21
033370
PIR детектор SCM 2000
57 x 138 x 49
2.5 mA
Оптика: обем, коридор, завеса
033401
PIR детектор SCM 3000
57 x 138 x 49
2.5 mA
Оптика: обем, коридор, завеса
032211
IDENTLOC контролер
118 x 118 x 31
9 mA
- на сензор
5.5 mA
- на LED
3 mA
010116
Разширителен модул
85 x 109 x 30
0.9 mA
010109.10
Свързващ модул за 1
85 x 109 x 30
4 mA
детекторнагрупа
детекторна група
010110.10
Свързващ модул за 2
85 x 109 x 30
5 mA
детекторнигрупи
детекторни групи
010118
Свързващ модул за 2 детекторни
54x32(Oxдълбочина)
5mA
детекторни
54x32(Oxдълбочина)
5mA
54 x 32 (Oxдълбочина)
5mA
O x дълбочина)
5mA
)
5 mA
групи(вкопанмонтаж)
групи (вкопан монтаж)
041150.10
Превключващ модул 24 V DC/1 A
85 x 109 x 30
0.5 mA
041151.10
Превключващ модул 250 V AC/5 A
85 x 109 x 30
40 mA
010111
Универсален свързващ модул
55 x 48 x 16 15 mA
(с открит монтаж)
010112
Универсален свързващ модул
54 x 32 (O x дълбочина)
9 mA
Консумация, mA

»»Ті
22
Съдържание
Преглед на BUS-1 устройствата
022310.10
Модул за врата с директно сързване
наблокиращмеханизъм
на блокиращ механизъм
022320.10
Модул за врата за свързване на
2BUSблокиращимеханизми
2 BUS блокиращи механизми
031540
Модул за паник бутон
79 x 115 x 50
500 ?A
043050
Модул за вътрешна сирена
79 x 115 x 50
500 ?A
062085
Основа за димен детектор
101.5 x 23.5 (O x H)
3 mA
015128
Радио модул
18 x 118 x 31
17 mA
042235
Вътрешна блиц лампа
85 x 87 x 34
8.5 mA
043060
Вътрешна пиезо сирена
85 x 87 x 34
4 mA
010125
Превключвател
85 x 123 x 56
2.8 mA
Арт. №
Описание
Илюстрация
Размери W x H x D в мм
Консумация, mA

»»Ті
013130.10
5- входен модул
118 x 118 x 31
2.5 mA
013131.10
5-изходенмодул
118x118x31
1.3mA
5- изходен модул
118x118x31
1.3mA
118 x 118 x 31
1.3 mA
013133
мини модул
40 x 18 x 13
500 ?A
013140
Дисплей терминал за
270 x 237 x 125
60 mA
64детекторнигрупи
64 детекторни групи
022160.20
IK2 контролер за врати
118 x 118 x 31
50 mA
023312.10
IK3 контролер за врати
118 x 118 x 31
< 15 mA
012540 ff.
LCD клавиатура 2 x 40 символа
196 x 142 x 42
60 mA
012541
LCDклавиатура2x40символа
196x142x37
60mA
LCD клавиатура 2 x 40 символа
196x142x37
60mA
196 x 142 x 37
60 mA
012544
Kлавиатура за 10 детекторни групи
196 x 142 x 32
25 mA
012532
Kлавиатура за 8 детекторни групи
196 x 142 x 32
25 mA
012542
Kлавиатура за 16 детекторни групи
196 x 142 x 32
25 mA
012570
Графична клавиатура
210 x 170 x 55
75 mA
012575
Comfort Touch Colour
202 x 152 x 84
170 mA
Преглед на BUS-2 устройствата
23
Арт. №
Описание
Илюстрация
Размери W x H x D в мм
Консумация, mA

»»Ті
033442
Viewguard DUAL AM BUS-2
64 x 158 x 48
4 mA
033443
Viewguard DUAL BUS-2
64 x 158 x 48
4 mA
033332
Viewguard PIR BUS-2
57 x 138 x 49
2.5 mA
033432
Viewguard PIR AM BUS-2
57 x 138 x 49
2.5 mA
Преглед на BUS-2 устройствата
24
Арт. №
Описание
Илюстрация
Размери W x H x D в мм
Консумация, mA

»»Ті

»»Ті
©
N
E
W
T
O
N
2
1
Honeywell Security Deutschland
Novar GmbH
Johannes-Mauthe-Stra?e 14
72458 Albstadt, Germany
Phone: + 49 (0)7431 8010
Fax: + 49 (0)7431 8011220
Internet: www.honeywell.com/security/de
E-mail: info.security.de@honeywell.com
HSCE-MBRANGE-01-BG(0808)SB-E
Февруари 2008
Промени в техническите
характеристики могат да настъпят
без предварително предупреждение.
© 2008 Honeywell International Inc.

»»Ті